Skal velge nytt ord:

Hva heter det egentlig..?

Bipper, swoosher, skanner, rasker, tæpper, swiper eller blæster du kortet ditt..?
Nyheter

Pressemelding fra BankAxept:

Å finne et samlende, norsk ord på kontaktløs betaling er ikke lett. I Møre og Romsdal sier folk blæste eller scanne når de skal betale med kontaktløst kort i butikken, viser en fersk undersøkelse fra Norstat.

Bipper, skanner, rasker, tapper eller blæster du kortet ditt? Det er spørsmålet Norge ikke klarer å enes om, og som 2000 nordmenn nylig ble spurt om.

I de fleste butikker trenger du ikke lenger taste kode eller «dra kortet» når du skal betale småbeløp. Teknologien som ligger bak heter «near field communication», men vi mangler et ord for betalingshandlingen som er Norges raskest voksende betalingsmåte.

På oppdrag fra BankAxept har Norstat spurt 2000 nordmenn om hva de mener, og det er tydelig at bostedet ditt sier mye om hvilket ord du mener er dekkende for den nye betalingsmetoden.

Nordmenn får bestemme

- Vi har ikke et godt ord for «kontaktløs betaling» på norsk. Når vi vet at nordmenn fra nord til sør betaler med kort 441 ganger i året, er det viktig både for brukersteder og befolkningen at vi har gode ord som beskriver handlingen. Derfor ønsker vi at alle kortbrukerne skal bli med å avgjøre dette, sier komunikasjons- og markedsjef Frode Riis Andersen i BankAxept.

Undersøkelsen avdekker at det er tydelig at bostedet ditt sier mye om hvilket ord du mener er dekkende for den nye betalingsmåten.

I nord utmerker scanne, legge og swooshe seg. I Midt-Norge vil de gjerne bippe, tæppe, og blæste. I vest biper, rasker eller holder de kortet. I sør vil de bipe eller bippe, Telemark og Vestfold vil gjerne swipe. Buskerud vil holde kortet, Oppland swooshe. I Hordaland er det raske, bipe eller swooshe som gjelder, mens rogalendingene holder og biper i vei. Hedmarkingene er åpne for å blæste kortet når de betaler, mens Østfoldinger tæpper for å unngå kø. I Møre og Romsdal er det scanne eller blæste som seiler opp som favoritt. I  Aust og Vest-Agder biper, scanner eller bipper folk, mens i Oslo og Akershus er det tappe og tæppe som utmerker seg.

Skal velge ord

For Norge som helhet er det fire ord som topper listen: scanne, bipe/bippe, swipe og tappe/tæppe.

Det er en fagjury i BankAxept som til slutt skal velge det nye ordet basert på hva det norske folk mener er det beste ordet. Det endelige ordet skal velges før sommeren.

- Gjennom denne undersøkelsen samt avstemming på nettsiden nyordet.no, vil vi kåre hva det nye ordet for kontaktløs betaling blir, sier Riis Andersen som forteller om godt engasjement rundt BankAxept sin betalingsløsning både ute i butikkene, gjennom sosiale medier og blant folk flest.

Om undersøkelsen: Norstat har intervjuet et landsrepresentativt utvalg av 2090 nordmenn om hva handlingen bør kalles. Alle har fått se en video som viser handlingen, og er deretter bedt om å beskrive handlingen med et passende ord. Listen i meldingen viser de signfikante ordene – altså de ordene som er overrepresentert i hvert fylke.

Her er ordene som skiller seg ut, fordelt på hver av landets fylker:

Finnmark: Legge eller scanne

Troms: Scanne eller swipe

Nordland: Scanne eller swooshe

Trøndelag: Bippe, tæppe og swooshe

Møre og Romsdal: Scanne og blæste

Sogn og Fjordane: Scanne og swipe

Hordaland: Raske, bipe og swooshe

Rogaland: Bipe eller holde

Vest-Agder: Bipe

Aust-Agder: Scanne og bippe

Telemark: Bippe

Vestfold: Swipe

Buskerud: Holde

Oppland: Swooshe

Hedmark: Blæste

Østfold: Bippe, eller tæppe

Akershus: Scanne og tæppe

Oslo: Tappe, Tæppe