Arrangerte kadaversøkkurs i Sunndal:

Trenes til å finne døde dyr

Rovdyrproblematikken i beitenæringa og stadig strengare krav til dokumentasjon for å få rovdyrerstatning, gjev og auka behov for spesialtrena hundar til å finna kadaver. Difor tok Sunndal Beitelag initiativ til kurs i kadaversøk med hund, der seks lokale ekvipasjar frå næringa deltok.

Søk: Alle rasar kan nyttast, men med deltakarar frå sauenæringa var det stort sett gjetarhundar som vart nytta under dette kurset. Her har border collien Jupiter har funne ein kadaverbit og får ros av hundeførar Jostein Røyset. Instruktørelev Tor Nilsen er nøgd med framgangen til ekvipasjen.  Foto: Privat

Nyheter

For å leite opp beitedyrkadaver, enten dei er drepne av rovdyr eller døde av anna årsaker, er hundenasen god å ha. Da trengst spesialtrena hundar.