Bestilte mytisk kunst på dodøra:

Inviterte til midtsommerfest og avduking.

Hytteeier Morten Muus Falck skulle bygge ny do i yttergangen på hytta. Dodøra er fra et eldre hus i Trondheim. Med mytiske motiver på dørspeilene utført av Inga Dalsegg, ville han gjøre noe ekstra ut av avdukingen.
Nyheter

Tomta som hytta til Morten Muus Falck står på, ble først bebygget av hans bestefar, og var en av de aller første hyttene som ble oppført ved det idylliske Rørvatnet på Rindalsskogen.