Kunst i Kulturvøkku:

Kunstinteresserte på vandring

Kunstvandringen startet på Dalalåven hos Inga Dalsegg med spennende kombinasjon av maleri og Nathan Lediards foto – og fortsatte til Skimuseet med trykk av Kristian Finborud.

De svømmende er ifølge Inga Dalsegg hun sjøl og Kristin Merethe Fosseide Bjørnås. Vannspeil og himmel er et nærmest abstrakt spill av farger.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Det har blitt tradisjon i Kulturvøkku med åpning av kunstutstillinger den første lørdagen.