Laksefestivalen er viktig for Surnadal

Betyr mye: Leder i stiftelsesstyret for Norsk Laksefestival, Ragnar Halle, og leder i hovedkomiteen, Ragna Marie Mauset, håper festivalen kan arrangeres også neste år.  Foto: Gøran Rønning

Det vil være et stort tap for kommunen dersom merkevaren Norsk Laksefestival legges død.

Nyheter

Den 19. utgaven av Norsk Laksefestival i Surnadal er over, og det stilles spørsmål ved om det blir mulig å arrangere jubileumsfestival neste år. Festivalen sliter med å gå i pluss, og ledelsen frykter at et eventuelt nytt minus i regnskapet etter årets festival vil gjøre det vanskelig å fortsette.

Laksefestivalen satser forholdsvis stort, og det er store utgifter knyttet til innleie av musikk og utstyr til utekonsertene. Med kjente band på plakaten er man avhengig av at det kommer mye folk. Det vil alltid være et sjansespill med slike utearrangement. Været har sitt å si, men kanskje er kvalitet vel så viktig. Den bør det ikke være noe å utsette på når det gjelder verken årets eller tidligere festivaler.

Ragnar Halle og Ragna Marie Mauset i festivalledelsen viser i dagens avis at det var et hardt slag for festivalen da kommunens tilskudd ble mer enn halvert i år. Når også fylkeskommunen følger opp med å kutte, sier det seg sjøl at det blir vanskelig å drive med overskudd. Å gå tungt økonomisk inn i festivaler er i utgangspunktet ikke noe en kommune skal drive med, men det er viktig å vurdere dette opp mot hva man mister dersom det ikke blir flere laksefestivaler i Surnadal. Den samme vurderingen bør lokalt næringsliv gjøre seg. Det vil være et stort tap for kommunen dersom merkevaren Norsk Laksefestival legges død.

I tillegg til å skape forventninger, aktivitet og glede, er det er liten tvil om at laksefestivalen betyr mye økonomisk for næringsdrivende i kommunen. Olav Heggset ved Rema 1000 viser i dagens avis at butikken har svært godt utbytte av laksefestivalen. Omsetningen har økt med 20 – 25 prosent hver festivalhelg de seinere åra.

Det er viktig at alle gode krefter nå samles for å sikre videre drift av laksefestivalen. Her bør eiere, kommunen, næringslivet, gjerne med SuSu-prosjektet som medspiller, se på mulighetene for å sikre festivalens framtid.