Jakter på kulturminner med georadar i Sunndal:

Gjør funn – uten å grave

Den mørke jorda i Sunndal har allerede gitt slipp på mange av sine hemmeligheter. Men det finnes mer – mye mer! Undersøkelser gjort med georadar denne uka røper strukturer under jorda. På det ene jordet som er undersøkt på Løykja finnes det som trolig er restene av et langhus. Mer enn hundre kokegroper. Flere graver.
Nyheter

– Det er utvilsomt veldig spennende. Det er så tydelig, og så mye av det! Jeg har aldri sett noe lignende – så store mengder – i noe annet datasett.