Bygger nytt fjøs:

Ole Henrik sa opp jobben som major i Forsvaret for å bli mjølkebonde i Vistdal

Etter 19 år som yrkesoffiser bestemte Ole Henrik Rindli seg: Han gav seg sjøl ei prøvetid på fem år som gardbrukar. Prøvetida er for lengst ute.

Gler seg: Ole Henrik Rindli gler seg til å ta i bruk det nye fjøset over jul. – Det blir på mange vis ei enklare og meir fleksibel drift, seier han.  Foto: Sigmund Tjelle

Kyrne får ei eiga «velferdsavdeling» dit kyr som blir mobba av andre kyr kan flyttast

Nyheter

– No veit eg kva eg skal drive med resten av yrkeslivet mitt, smiler Rindli.