- Jeg tror det viktigste for de fleste innbyggerne er å beholde nærheten til tilbud som skole, barnehage og eldreinstitusjoner

Britt Rakvåg Roald jobber med å få ting til å fungere best mulig i nye Molde kommune. Om 445 dager skal den nye kommunen være på lufta.

Nærhet: Det viktigste for folk flest er å beholde nærheten til ting. Som skole, barnehage og eldreinstitusjoner. Man beholder forholdet til bygda si og boplassen sin sjøl om vi blir en del av en ny og større kommune, sier Britt Roald Rakvåg. Foto: Privat. 

Samfunnet er i forandring uavhengig av kommunereformen. Jeg tenker på den sterke digitaliseringa av tjenestene som vi alle må forholde oss til

Nyheter

Hun er oppvokst i Kirkenes der familien bodde fram til Britt var 13 år gammel. Det var Forsvaret som førte foreldrene sammen. Mor er fra Kirkenes der far var militær. Brit husker oppveksten i Finnmark og Nord-Norge som en god oppvekst med mye natur å boltre seg i. I voksen alder har hun beholdt interessen for å bruke naturen. Turer i fjellet er blant favorittsyslene når hun har tid til det.