Miljødirektoratet uttrykker skepsis til deponiplanene på Raudsand:

– Ikke godt nok utredet

Miljødirektoratet er skeptisk og mener det vil være urealistisk å ha et deponi for farlig avfall på Raudsand klart til 2022. - Jeg er skuffet over innholdet i utredningen fra direktoratet, sier daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS.

Usikker: Miljødirektoratet uttrykker usikkerhet rundt planene Bergmesteren AS har for å etablere et deponi for farlig avfall på Raudsand. Foto: Øyvind Leren.  Foto: Oivind Leren

Nyheter

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet kommet med en faglig vurdering og sammenlikning av konsekvensutredningene av de to alternativene for et deponi for farlig uorganisk avfall. Departementet skal bruke rapporten fra direktoratet i sin videre behandling av hvor et framtidig deponi for farlig uorganisk avfall skal plassere