Nesset:

Kuttar til to stemmelokale

Talet på stemmelokale vert kraftig redusert til valet neste haust. I Nesset går ein frå 10 til 2 lokale, i Midsund frå 4 til 1.

På bedehuset: Ordførar Rolf Jonas Hurlen og dei øvrige i Eidsvåg valkrins har i alle år stemt ved bedehuset i Eidsvåg. Frå neste haust skal det stemmast i Nessethallen.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

– Endringa i talet på stemmelokale i Nesset vert dramatisk, men vil kunne gå bra når ein opnar høve til førehandsstemming frå 10. august.