Jostein Øverås leder kontrollutvalget

Jostein Øverås (Sp) er valgt som leder i kontrollutvalget i Nesset.

Jostein Øverås. 

Nyheter

Kommunestyret behandlet saka for andre gang i forrige uke. Da saka ble behandlet i sommer ble også Øverås valgt, men det var ved stemmelikhet 10–10. Kommunestyret konkluderte den gangen at Øverås ble valgt med ordførerens dobbeltstemme. Det viser seg at det ikke er lov å regne ordførerens stemme som dobbeltstevne ved valg. Da saka kom opp på nytt på det siste kommunestyremøtet fremmet Stig Arild Arvesen (Sp) på nytt forslag på Jostein Øverås. Toril Melheim Strand (Ap) fremmet forslag på Vigdis Fjøseid. Melheim Strand pekte på at det er vanlig at opposisjonen har lederen i kontrollutvalget. Arbeiderpartiets forslag fikk 9 stemmer, mens senterpartiets forslag på Jostein Øverås fikk 12 stemmer.