Advokat tar ut stevning på vegne av arbeidstaker:

Krever millionerstatning

Advokat Atle Melø har på vegne av Solveig Fosseide stevnet Rindal kommune med krav om å få utbetalt 1.113 millioner kroner i tapt arbeidsinntekt og 50.000 kroner for tort og svie.

stevnes for retten: Rindal kommune stevnes for Nordmøre tingrett med krav om millionerstatning til kommunal arbeidstaker.  Foto: Arkiv

Nyheter

Det er i forbindelse med måten kommunen har håndtert Fosseides ansettelsesforhold på at kravet kommer.