Drift av særskilt bo- og omsorgsløsning:

Mener Sunndal ikke skal legge inn anbud

Rådmannen legger fram sak for økonomi- og planutvalget tirsdag.

Skal behandles i ØP: Rådmann Randi Dyrnes legger fram en klar anbefaling til ØP-utvalget.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det går mot fjerde gangs utlysning for drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for truende og voldelige asylsøkere. Heimta AS, som fikk anbudet, har sagt opp avtalen fordi de ikke klarer å gi et forsvarlig tilbud i Øyer. Ny konkurranse skal ifølge UDI lyses ut så raskt det lar seg gjøre. Etter at Heimta AS ikke har klart å etablere institusjonen i Gudbrandsdalen, som planlagt, har asylsøkerne blitt plassert i omsorgsboliger rundt om på Østlandet. Det har vært meldt om flere hendelser som har skremt folk, blant annet skal ansatte ha blitt utsatt for vold.


UDI lyser ut på nytt

Går mot fjerde gangs utlysning av mottak for voldelige og truende asylsøkere.


Før møtet i økonomi- og planutvalget kommende tirsdag legger nå rådmannen fram en innstilling der det heter at Sunndal kommune ikke skal delta i en eventuell anbudskonkurranse om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning.

Rådmann Randi Dyrnes viser blant annet til at Sunndal kommune per i dag ikke disponerer lokaler som egner seg til formålet.

- Fredensborg Eiendom er ikke villig til å inngå en intensjonsavtale, men vil motta henvendelser fra kommunen på lik linje med andre ved en konkret forespørsel. Det vil si at det er svært usikkert om kommunen vil kunne skaffe lokaler til formålet og til hvilken pris, skriver hun i vurderingen.

Selskapet Fredensborg eier bygningene i Tredalsvegen som tidligere huset Sunndal Asylsøkermottak. 

I tillegg peker Dyrnes på at drift av et slikt tilbud vil være svært ressurskrevende når det gjelder bemanning - både med tanke på antall ansatte og kravene til kompetanse.

- Ved forrige utlysning stilte UDI strenge krav til kompetanse, og det er ingen grunn til å tro at dette blir mindre ved en ny utlysning, spesielt med tanke på utfordringene nåværende driver ser ut til å ha hatt.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at Sunndal kommune skal legge inn anbud i framtidige utlysninger fra UDI om drift av ordinære mottak. Også Fredensborg rigger seg for å kjempe om de samme anbudene.

Fredensborg har tidligere levert anbud på drift av et slikt mottak i Sunndal.

Tore Vaagen i selskapet sier til Driva at det ikke er vurdert om selskapet skal delta i en eventuell anbudskonkurranse.

- Det er uansett ikke mulig å ta stilling til før en ser hvordan UDI vil gjøre dette. Og det får vi ikke vite før utlysningen er lagt ut, sier han.

Vaagen mener UDI bør gjøre endringer i utlysningen. Han nevner blant annet risikoplasseringen på leverandøren, som er langt over det som ellers er vanlig i mottakssystemet.

- Det bør for eksempel være mulig å forsterke bemanningen om nødvendig, og få dekning for at beboere gjør hærverk - noe som er vanlig i mottakssystemet ellers, sier han.


Både Sunndal kommune og Fredensborg vil drifte mottak

Kan bli kamp i Sunndal om UDI-anbud

Kommunestyret i Sunndal har bestemt at mottaksdrift ikke skal regnes som et avsluttet kapittel for kommunens del. Derfor skal innvandrertjenesten levere anbud på kontrakter som lyses ut av UDI om drift av ordinære mottak. På samme tid rigger selskapet Fredensborg seg nå for å kjempe om de samme kontraktene.