Konfeksjonsindustrien i Nesset sysselsette over tre hundre arbeidstakarar:

- I Eidsvåg er det mange hus som har høge murar. Årsaka var ofte at det var planlagt å drive konfeksjon eller butikk i kjellarene

– På det meste selde vi rundt 50.000 parkasar i året. Eg hugsar vi var frykteleg stolte da Rosenborg let seg avbilde i Musketer-parkasar da dei vann «the double» i 1971.

Parkas: Parkasene til Aasen & Farstad var kjempepopulære. Dei leverte på det meste 50.000 plagg i året.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Det seier Svein Farstad (67) som i mange år dreiv manufakturforretninga Aasen & Farstad i Eidsvåg. Bestefaren, og seinare faren, dreiv konfeksjonsfabrikk gjennom mange år i kommunesenteret.