Regionalt folkemøte om rovdyr:

Om rovdyrforlik og forvaltning

Kommunane Norddal, Stranda, Rauma, Nesset, Sunndal og Surnadal inviterer til Valldal og Regionalt folkemøte om rovdyr komande måndag. Halvard G Hagen på Gjøra i Sunndal er oppteken av at flest muleg møter.

Halvard G Hagen på Grøa i Sunndal oppfordrar alle som er berørt av rovviltforvaltninga om å stille på det regionale folkemøtet om rovdyrpolitikk i Valldal komande måndag.  Foto: Elin Høstmark

Nyheter

– Det er eit møte med eit svært interessant program og profilerte innleiarar. Flest muleg av dei som blir berørt av rovviltforvaltninga bør melde seg på til denne konferansen, seier Halvard G Hagen.