Om ikke alt går galt samtidig - går det bra i 2019

Makroøkonomen i Eika ikke i tvil.
Nyheter

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika ser fem risikofaktorer i 2019.

- Det går galt i USA

- Det går galt med Brexit

- Det går galt i Italia

- Økonomien i Kina går dårligere

- Det blir politisk omveltning i Kina

Om alt dette går galt samtidig vil det gå riktig galt mener Andreassen. Slik det gjorde før 1. og 2. verdenskrig. Går bare noe galt, men ikke alt veies det hele opp, og det går som normalt. Hvordan forutse dette. Vanskelig, men normtall viser at det meste går ganske normalt.

- En kan trille terning og spå utfallet ut fra det, det blir nesten det samme. Det finnes ikke eksakte enheter for å måle hvordan verden vil utvikle seg, sier Andreassen.

Makroøkonomen tror rente vil holde seg lav i tida framover. Dette fordi renta i dag er lav, det investeres, skapes kapasitet, litt overkapasitet og da vil renta holde seg lav for å gjennskape handling. Renta vil også holde seg lav fordi barnetallet er lavt. Dette fordi det blir færre til å skape handling og ny kapasitet.

- Kvinner burde få en halv million kroner i pensjonsinnskudd av staten for å føde barn. Da taper de ikke pensjonspenger på å være heime med barna, og de får en pensjon de kan ta ut fra 67 år, sier Andreassen.

Økonomen mener staten godt kan gi tilskudd til kvinner for å få dem til å føde barn, når den gir tilskudd til bønder for å produsere griser, som det forøvrig er overproduksjon av.

- Mange liker ikke denne sammenligningen, men den er reell, sier Andreassen.

Så spådommen fra den ganske treffsikre økonomen er fortsatt lav rente og en ganske stabil verdensøkonomi.

- Derfor liker jeg ikke at Norges Bank setter opp renten. Det fører til unødvendige konkurser. Men når hverken bikkja, kona eller ungene hører på meg hvorfor skulle sjefen for Norges Bank gjøre det, er hjertesukket til Andreassen.