Sagatun får utviklingsprisen

«Utvikling av lokal kultur» er et av punktene i statuttene Til Surnadal Sparebanks utviklingspris.
Nyheter

Banken mener årets mottaker er et godt eksempel på utvikling av lokal kultur. Den viser til at på bygdene i vårt land er dugnadsånden stor. Den er større jo mindre plassen er virker det som.

- Og takket være lokale pådrivere og foregangspersoner drives det institusjoner som hele bygdesamfunn og tilreisende får stor glede av, sier banken.

Slike institusjoner mener banken, blir samlingsplasser som er viktig for å opprettholde kvalitet på bo-lysten på bygda.

Banken mener årets mottaker er en slik institusjon, bygd på dugnad, samlingsplass for folk i alle aldre – og i særdeleshet ungdom – arrangerer konserter, teater, revy, fester, bursdager, bryllup og baill-dager.

- Prisen i år er en hyllest til dugnadsånden, og mottaker symboliserer frivilligheten som våre grender i dalføret er helt avhengig av, sier banken.

Surnadal Sparebanks Utviklingspris er en utmerkelse som henger høyt.

- Når man ser på rekken av personer, bedrifter, lag og organisasjoner som har fått prisen før, blir man stolt og imponert over det våre lokale helter klarer å oppnå, sier banken.

- Jeg er stolt og glad over å få denne prisen. Jeg vil benytte anmledningen til å si at vi har flott ungdom i bygda. Ungdom som gjør at arbeidet vi gjør gir glede, sier Hugo Pedersen på vegne av Sagatun.