Inngikk forlik på torsdag

Ga avkall på erstatning for økonomisk tap, siden målet primært var å sette søkelys på kritikkverdige forhold hos ledelsen i Rindal kommune.

Torsdag ble det gjennomført mekling i saka mellom Solveig Fosseide og Rindal kommune, der Fosseide ble tilkjent oppreisningserstatning på kr 50.000 og kommunen betaler saksomkostningene.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Høsten 2018 gikk Solveig Fosseide til søksmål mot Rindal kommune etter å ha blitt utsatt for det hun mener er kritikkverdig behandling fra ledelsen i kommunen.