Knut Flatvad fekk avlsdiplom for oksen Flatvad

Årsmøte i Sunndal produsentlag.

Frå venstre Tove Ørsund, Solveig B Rønning og Knut Flatvad  Foto: Sunndal produsentlag

Nyheter

Lars Olav Rødset er valgt til ny leiar i TINE Sunndal produsentlag. Rødset får med seg Anders Forseth, Jorunn Simonhjell og Jørgen Singsdal i arbeidsutvalet. Tove Ørsund fekk honnør og gode ord for innsatsen i laget på årssamlinga torsdag på Sunndalsøra.

Sunndal produsentlag er 33 medlemmer. Laget leverer 4.332.584 liter mjølk fra 23 hentesteder. Mjølka holder 95.82 prosent kvalitet som er elitemjølk, heiter det i ei melding fra årsmøtet.

På årsmøtet fekk Knut Flatvad avlsdiplom for oksen Flatvad som er oppdretta på Flatvad Mjølk DA.

Utfordringer for Tine etter et bra år i 2018 vil være hardare konkurranse, meir import og at drikkemjølkforbruket går ned.