Jubileumskonsert i Nesset kirke

20 år siden orgelet ble innviet.

Konsert: Erik Fostervoll og Lars Petter Bjerkeset deltar begge under søndagens jubileumskonsert i Nesset kirke.  Foto: Brit Polden

Nyheter

Nesset menighetsråd inviterer søndag til jubileumskonsert for «nyorgelet» i Nesset kirke.

Etter et omfattende arbeid med å skaffe penger, ble det nye orgelet innviet den 6. desember i 1998. Dette ble feiret med en festgudstjeneste der prost Sven Olav Nilsen, sokneprest Atle Stormark, organistene Erik Fostervoll og Robert Coates deltok. Leder i byggekomiteen, Kåre Stubø, Eidsvåg songlag og Nils Oddvar Hole var med. Sistnevnte på trompet.

– Nå er det gått 20 år, og vi vil markere det med nok en jubileumskonsert kommende søndag. Vi hadde også en konsert i november i fjor, forteller Erik Fostervoll.

Nesset menighets barnekor, elever fra Gjemnes og Nesset kulturskole, Lars Petter Bjerkeset og Erik Fostervoll på orgel og piano, deltar.

Det er et ønske om å få på plass et flygel i kirka. Billettinntektene fra søndagens konsert skal settes inn på konto øremerket dette formålet.

Konserten vil vare vel en times tid.