Vil si opp avtalen med helseforetaket

Også formannskapet i Sunndal vil si opp samhandlingsavtalen med helseforetaket.

Formannskapet i Sunndal. Arkivbilde.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Vedtaket ble fattet onsdag.

Ap og SV la fram fellesforslag, og Sp la også fram et eget forslag. Under debatten ble de to sammenfattet til ett felles forslag, som ble vedtatt.

I tillegg til at formannskapet vil si opp samhandlingsavtalen, heter det videre i vedtaket: 

"Formannskapet aksepterer ikke den vedtatte nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund og rehabiliteringssenteret i Aure. Heller ikke ei eventuell svekking av ambulansetjenesten.

Formannskapet mener kommunen må delta på enkelte samhandlingsarenaer med helseforetaket som er viktige for helsetilbudet for innbyggerne til ny avtale er framforhandlet."

Formannskapet mener også at helseforetaksmodellen må skrotes. Det vises i vedtaket til at modellen har vist seg uegna til å sikre et forsvarlig helsetilbud i distriktet.

"Demokratisk styring av sektoren bør innføres", heter det i vedtaket.

Vedtaket var enstemmig, med unntak av punktet om å si opp avtalen med helseforetaket, som ble fattet mot en stemme.

Vedtaket er i tråd med vedtaket i oppvekst- og omsorgsutvalget. Kommunestyret har siste ordet i saka.