Krev fri ferdsel

Kommunestyret i Nesset opprettheld kravet om minstevassføring i Aura. Spesielt på strekninga frå Finnset og nedover Eikesdalen.

Fri ferdsel: Kommunestyret i Nesset krev fri ferdsel på anleggsvegane.  Foto: Arne Ulvund

Nyheter

Det er i merknadene til NVE si innstilling til Aurarevisjonen at politikarane i Nesset har vedteke ei liste med ti krav som gjeld revisjonen av vilkåra for kraftproduksjon i Auravassdraget.