Derfor sier de nei

Hvorfor bør det etableres deponi for farlig avfall og gjenvinningsanlegg på Raudsand – eller hvorfor bør disse planene ikke realiseres? Kristin Sørheim i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset" svarer i dette innlegget.

PROTESTERER: Kristin Sørheim.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

(Romsdals Budstikke) Vi støtter oss til Miljødirektoratet sine faglige råd og vurderinger i denne saken. Disse vurderingene rokkes ikke ved selv etter siste NGU-rapport fra BMR.