Frp vil stoppe planene om avfallsdeponi på Raudsand i regjeringa

Høyre har ikke en sjanse til å få deponisaka på Raudsand gjennom i regjeringa. Det sier Frp-politiker Frank Sve.

Vil stoppe deponi-planene: – Våre folk i regjeringen vil aldri godta at det etableres et giftdeponi på Raudsand, et deponi som setter reiselivet, havbruksnæringa og miljøet i fjordene på spill. Vi må parkere Høyre i regjeringa i denne saka, sier Frps fylkesleder Frank Sve. 

Nyheter

(Romsdals Budstikke) Vedtaket i Nesset kommunestyre torsdag om å akseptere planene for et deponi for farlig avfall i fjellet på Raudsand, får fylkeslederen i Fremskrittspartiet til å steile.

Nesset kommunestyre vedtok reguleringsplan Bergmesteren Raudsand med 13 mot 8 stemmer. F.v. Mellvin Steinsvoll, Ap og Rolf Jonas Hurlen, Høyre, stemte begge ja til planforslaget.

– Ordføreren i Nesset og flertallet i kommunestyret ser ut til å tro at saka om handler om noen arbeidsplasser på Raudsand. Saka handler om mye, mye mer. Det er storpolitikk som handler både om klima- og miljøtiltak og Norges renommé som sjømatnasjon og reiselivsnasjon. Vi skal klare å stoppe planene om giftdeponiet. Fremskrittspartiet har fire statsråder i regjering fra Møre og Romsdal. De kjenner alle saka veldig godt, og kommer ikke til å akseptere at gift fra hele landet og andre steder i verden skal havne på Raudsand med risikoen det innebærer for forurensing. Høyre har ikke en sjanse i verden til å få kjørt giftdeponiet gjennom. Vi er nødt til å parkere Høyre i regjeringa, sier Frank Sve til Romsdals Budstikke.

– Sjokkert over Ap og Høyre

Sve, som også er gruppeleder for Frp i fylkestinget, minner om at fylkeskommunen har reist motsegn mot planene for deponiet.

– Jeg er i sjokk over å se hvordan Høyre og Arbeiderpartiet i Nesset har opptrådt i denne saka. De snakker om klima- og miljøtiltak, men når det kommer til stykket, viser de sitt sanne ansikt og sier ja til giftdeponiet. Vedtaket i Nesset kommunestyre er helt uforenlig med den klima- og miljøpolitikken Møre og Romsdal fylkeskommune fører, der vi vil ha reinere fjorder. Jeg er opptatt av hva folk gjør, ikke hva folk sier de skal gjøre, sier Sve.

– Har du forståelse for at kommunepolitikere i Nesset arbeider for at det skal komme flere arbeidsplasser?

– Jeg har ikke forståelse for at noen ønsker å samle dritt fra hele landet og fra utlandet i et giftdeponi på Raudsand. Dette er ei sak som berører så mange andre sider ved næringslivet i Møre og Romsdal. Fylkeskommunen bruker hundrevis av millioner kroner på å få reinere fjorder ved å investere i miljøferjer med nullutslipp eller lavutslipp. Kravene til cruisebåtindustrien skjerpes. Vi har en av de beste oppdretts- og sjømatnæringene å ta hensyn til. Hva slags markedsføring er det ut i verden å anlegge et giftdeponi midt i hjertet av fjordene i dette fylket? Det er nesten som at ordfører Hurlen og flertallet i Nesset kommunestyre burde vernes mot seg sjøl, sier Frank Sve.

trist: – En trist dag, sier Stig O. Jacobsen.foto: Bjørn Brunvoll

– En utrolig trist dag, sier Stig O. Jacobsen

Nullutslipp fra ferjene

– Har du blitt miljøpolitiker nå?

– Jeg har blitt omtalt som en av asfaltkameratene, sammen med Iver Nordseth og Kristin Sørheim. Faktum er at vi tre har vært de som har gjort mest for å få inn null-utslippsferjer på sambanda i Møre og Romsdal. Vi gjør noe, ikke bare prater. Arbeiderpartiet opptrer sjokkerende. I Frp ville vi aldri sett at partigruppa sprakk i en så viktig sak. Jeg vil hevde at Arbeiderpartiet og Høyre er den store trusselen mot klimaet og miljøet i Møre og Romsdal, sånn som de framstår i Raudsand-saka. Skulle det skje at én båt fullastet med giftavfall går på et skjær på sin veg mot Raudsand, kan vi risikere at hele kyststripa ødelegges. Fremskrittspartiet støtter aksjonsgruppa "Giftfritt Nesset". Sylvi Listhaug har vært veldig tydelig på sitt nei til deponiet. Våre folk i regjeringa vil ikke akseptere dette deponiet. Aldri i verden, sier Frank Sve.

Saka ble først publisert i Romsdals Budstikke.