Ferjekaiene skal tilpasses større, elektriske ferjer:

– Veldig stram tidsplan, men det er ikke verre enn at det skal kunne gå

En grønnere ferjedrift med større, elektriske ferjer og flere avganger på ferjesambandet Halsa – Kanestraum fra 2021 krever at ferjekaiene oppgraderes og tilpasses. Arbeidet er nå ute på anbud. Tiden blir knapp, men Statens vegvesen håper alt går etter plana og at det blir anleggsstart 1. september.

Nye ferjekaier: Før nye og større elektriske ferjer skal trafikkere sambandet Halsa-Kanestraum fra 2021 må ferjekaiene på begge sider oppgraderes. Prosjektet, som har en kostnadsramme på litt under 200 millioner kroner, er nå ute på anbud og anleggsstart skal etter plana være 1. september.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

De siste åra har Statens vegvesen bygget, oppgradert eller bygget om en rekke ferje- og hurtigbåtkaier både i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Flere står for tur, blant andre ferjekaiene på Kanestraum og i Halsa.