E39 Betna–Stormyra:

– Et skikkelig JA-prosjekt

– Det sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen om vegprosjektet E39 Betna-Stormyra, som mange har ventet så lenge på. Inntil 2,14 milliarder kroner er satt av til prosjektet. I gjennomsnitt skal det altså brukes 1,3 millioner kroner hver eneste dag i 4,5 år.

Milepæl: De arkeologiske utgravingene som startet 27. mai ses på som en milepæl for E39 Betna-Stormyra. Her ved prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen og prosjektleder Raymond Sauvage ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Skjermbilde fra video av Ellen Grav Ellingsen/NTNU Vitenskapsmuseet.  Foto: Ellen Grav Ellingsen/NTNU Vitenskapsmuseet

Nyheter

Vegprosjektet E39 Betna – Stormyra innebærer altså at det skal bygges tre nye delparseller mellom Betna i Halsa og Stormyra i Hemne, med en totallengde på 26 kilometer; Betna – Valsøya, Leirvika–Rendalen, og Staurset–Stormyra.