Tar grep for økt avskyting:

Må skyte mye mer hjort

Hjortestammen i Surnadal vokser stadig og avskytinga står ikke i stil med økningen i bestanden. Foran årets jakt skal hjortekvotene derfor økes kraftig. Målet er å redusere vinterbestanden i kommunen med ti prosent de neste to–tre åra.

For mye hjort: Foran høstens hjortejakt i Surnadal er det ønskelig å øke kvotene med mer enn 300 dyr i forhold til den ordinære bestandsplana. Dette skjer gjennom overføring av de to tidligere års restkvote, samt tildeling av tilleggskvote. Det oppfordres til å skyte dyr på innmark fra jaktstart.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Det er Surnadal storviltvald som nå vil ta skikkelig grep for å redusere hjortestammen i kommunen gjennom større kvoter og økt avskyting. Surnadal storviltvald, ved leder Ståle Ansnes, har sendt søknad til viltnemnda om å overføre restkvoten på til sammen 133 dyr fra 2017 og 2018 til 2019.