Kommunestyret i Sunndal: Ja til brannsamarbeid

Enstemmig vedtak onsdag.

Samarbeid: Sunndal vil delta i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Her et bilde tatt i Sunndal under en skogbrann i fjor. 

Nyheter

Kommunestyret i Sunndal sa onsdag ja til å gå inn som deltaker i det interkommunale selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning.

Selskapet skal etter planen etableres og være operativt til 1. januar 2020.

Det er åtte kommuner på Nordmøre og i Romsdal som det siste året har sett på mulighetene for et felles brannvesen. I tillegg til Sunndal har Nesset, Tingvoll, Gjemnes, Aurka, Midsund, Rauma og Molde deltatt i utredningen.

Alle kommunene skal nå før sommeren ta stilling til deltakelse i samarbeidet. Sunndal var først ute.

I møtet onsdag orienterte kommunalteknisk sjef Eilif Lervik. Han var helt tydelig på at han ser det som riktig av kommunen å gå inn i samarbeidet. Dette til tross for at kostnadene til brann- og redningstjenesten vil øke. For Sunndal kommune vil kostnaden øke med 1,9 millioner kroner årlig i forhold til hva kommunen hadde i 2018. Lervik sa kommunen nok har kjørt med ei stilling for lite tidligere på forebygging, ut fra dimensjoneringsforskriften. Og pekte på det kommunen vil oppnå i et slikt samarbeid; som økt kvalitet i alle ledd, både i den forebyggende delen og i selve beredskapen.

Også varabrannsjef Steinar Hauglum har tidligere sagt til Driva at han mener Sunndal har alt å vinne på å gå inn i et samarbeid med de andre kommunene.

– Jeg er helt overbevist om at dette vil være positivt for Sunndal. Vi kommer styrket ut.


Skal ta stilling til brannvernsamarbeid, Hauglum er ikke i tvil:

– Vi kommer styrket ut

– Jeg er helt overbevist om at dette vil være positivt for Sunndal, sier varabrannsjef Steinar Hauglum. Han er spent før kommunestyremøtet neste onsdag, der det skal vedtas om kommunen skal gå inn i brannvernsamarbeid med andre kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

 

Flere politikere roste prosessen fra talerstolen onsdag, med bred involvering og god informasjon.

Sunndal kommune finansierer sin selskapskapital på 285.000 kroner ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunen vil få en eierandel på 12,74 prosent i det nye interkommunale selskapet.

Til fast representant i representantskapet i selskapet ble Ståle Refstie foreslått og valgt. Janne Merete Rimstad Seljebø ble foreslått og valgt som vararepresentant. Erling Rød ble også foreslått, men Seljebø fikk flest stemmer (17 mot ti).

Stig Rune Andreassen (Frp) nevnte i forbindelse med saka at politiet er på jakt etter nye lokaler i Sunndal, og spurte om Sunndal kommune også burde være frampå og nå se muligheten for å få etablert et beredskapshus.