Støtte til frivillighetssentral

Statskog har plukket ut 96 tiltak landet rundt som får folk opp av sofaen og ut i norsk natur. Blant dem er Nesset frivilligsentral.
Nyheter

To ganger årlig deles støtte fra Statskogmillionen ut. Etter vårens søknadsrunde går det nå ut støttebeløp på 5 000,- eller 10 000,- til hele 96 ulike tiltak.

- Vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv i Norge. Det er en god investering for samfunnet. I tillegg spiller vi på lag med frivilligheten og dugnadsånden gjennom Statskogmillionen, noe som både er meningsfullt, effektivt og inspirerende, sier fagsjef for friluftsliv Nils Aal i Statskog i en pressemelding.

Spennvidden er svært stor, men støtte rettes i all hovedsak inn mot frivillige, dugnadsbaserte lag og foreninger som jobber for friluftsliv.

- De fleste støtteordninger handler om store tiltak og store beløp, mens Statskogmillionen stykkes opp i veldig mange bidragsbiter. Dermed er det lettere å søke støtte til små løft landet rundt. Det kan være en rastebenk, lavvo, stirydding eller et sett med isbor, sier Aal.


Skiutstyr til frivillighetssentral

Nesset frivillighetssentral får et bidrag på ti tusen kroner fra Statskog til innkjøp av utstyr til utlån.

- Tiltaket bidrar til friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur ved at vi legger til rette for at økonomi ikke skal være noe hinder for å ha tilgjengelig utstyr for å benytte seg av alle de fantastiske mulighetene vi har i vår flotte natur. Å låne utstyr hos oss er gratis. Vi har knappe rammer på vårt budsjett, og vi er derfor avhengig av eksterne midler for å kunne utvikle vårt produkt slik vi ønsker, skriver de i søknaden som fikk så full pott som det er mulig å få hos Statskogmillionen, nemlig ti tusen kroner.