Stor trivsel under Ålvundfjorddagene

Årets arrangement ble en suksess fra ende til annen.
Nyheter

Det startet godt allerede lørdag kveld, da det ble solgt ikke mindre enn 840 billetter. Nina Bjørnstad sier i en kort kommentar på vegne av arrangørene søndag ettermiddag at alt har gått på skinner. Arrangementskomiteen – fordelt på mange underkomiteer – har gjort en formidabel jobb, noe som nok medfører at Kvass/Ulvungen vil sitte igjen med et solid netto overskudd når sluttregnskapet foreligger.