Tingvoll landet ikke rammeavtale for asylmottaket:

Dramatisk for Tingvoll

Rammavtalen hos UDI er en forutsetning for at asylmottaket drives videre.

Tingvoll Asylmottak.  Foto: Privat

Nyheter

Driva har fått kjennskap til at Tingvoll Asylmottak ikke fikk landet rammeavtalen for mottaket på Tingvoll hos Utlendingsdirektoratet (UDI).  Rammeavtalen er en forutsetning for kunne konkurrere om UDI-anbud i fremtiden.