Ekspertutvalg utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi:

Peker på Raudsand

Et ekspertutvalg mener Brevik kan utelukkes som et alternativ for deponi for farlig avfall.

Aktuell: Ekspertutvalget peker på Raudsand som et aktuelt sted for lokalisering av et deponi for farlig avfall. Foto: Leren. 

Nyheter

(Romsdals Budstikke) Regjeringa nedsatte et eksepertutvalg om farlig avfall i april i år. Utvalget la mandag fram sin vurdering.