Vil bosette flere flyktninger

Ønsker å ta i mot 16 nye flyktninger.
Nyheter

Kommunedirektør Knut Haugen oppfordrer kommunestyret i Surnadal til å bosette 16 nye flyktninger i 2020. Per i dag bor det 85 flyktninger i kommunen. Siden 2013 har kommunen tatt i mot 125, så noe har flyttet ut av kommunen etter endt introduksjonsprogram.