Ønsker å vitalisere spørretimen

Vil ha spørsmål fra innbyggerne og spontant fra salen.
Nyheter

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) savner spørsmål til spørretimen. Spørsmålene sendes i dag til administrasjonen senest 48 timer før kommunestyremøtet på epost. Både politikere og innbyggere skal kunne sende spørsmål, mener ordføreren.