– Trasig for alle som blir berørt

Det sier rektor Egil Ruud ved Sunndal videregående skole, der to linjetilbud er foreslått kuttet.

Kuttforslag: Sunndal Videregående skole kan miste elektrofaglinja og vg2 industriteknologi. 

Nyheter

Rundt 50 av 112 millioner som fylket skal spare inn foreslår fylkesrådmannen som kutt i skolene.