Jobber for å få ned matsvinnet:

Ønsker å kaste mindre mat

Er inne i første fokusperiode.

Svinnfokus: Albert Brouwer og Torgunn Grendal Flå ved institusjonskjøkkenet i Surnadal satser på bærekraftig forpleining.  Foto: gEIR fORBREGD

Nyheter

Institusjonskjøkkenet i Surnadal kommune jobber aktivt for å få ned matsvinnet. Avdelingene på sjukeheimen følger godt opp. De ansvarlige ser resultat bare etter ei uke.