Midler fra landbruksfondet tildelt: Seks fikk tilskudd, åtte fikk avslag

Vedtatt i teknikk-, miljø- og kulturutvalget onsdag.
Nyheter

Det var 14 søkere på det kommunale landbruksfondet i Sunndal.