La fram forslag om å beholde nynorsk ved Løykja skole, men fikk ikke flertallet med seg:

Nynorsk ved Ålvundfjord, bokmål ved Løykja

Endelig vedtak fattes av kommunestyret.
Nyheter

Oppvekst- og omsorgsutvalget lyttet til de rådgivende folkeavstemningene, og vedtok tirsdag at opplæringsmålet i Ålvundfjord skolekrets skal være nynorsk fra skolestart høsten 2020, som før, og at opplæringsmålet i Løykja skolekrets skal være bokmål fra samme tidspunkt. Tidligere har nynorsk vært opplæringsmålet for elevene i Løykja skolekrets.