Kjemper for å holde nettleie nede

Statnett ønsker å selge regionalstrømnettet til Sunnmøre og fordyrer nettleia med 35 millioner kroner.

Krever konsekvensanalyse: Administrerende direktør Hallvard Fjeldvær i Svorka har sammen med Neas, Sunndal og Rauma Energi dannet Nordmøre og Romsdal Regionalnett for å kjøpe og drifte 132 kV-linja Statnett ønsker å selge, for å kunne holde nettleia på dagens nivå.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Svorka har sammen med NEAS, Sunndal Energi og Rauma Energi dannet selskapet Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS. Dette for å kjøpe, eie og drifte 132 kV linjenettet i regionen Statnett nå vil selge. Statnett har inngått intensjonsavtale med Mørenett fra Sunnmøre om salg av linjenettet på Nordmøre og i Romsdal. Skjer dette kommer det til å koste strømabonnentene i regionen 35 millioner kroner i form av økt nettleie. Dette fordi de lokale strømleverandørene må betale en fordyrende avgift til Mørenett i stedet for å betale direkte til Statnett. Nettleia for strømabonnentene i Romsdal og på Nordmøre vil derfor gå kraftig opp.