– Veldig skuffende av Vegvesenet

– Statens vegvesen fastholder avgjørelsen om at fartsgrensa på Stubø i Eidsvåg skal oppjusteres til 60 km/t.

Skuffende: – Veldig skuffende av Vegvesenet, sier Dagfinn Meisingset. 

Nyheter

Det var i sommer Nesset kommune fikk melding fra Vegvesenet om at fartsgrensa på en 800 meter lang strekning på Stubø i Eidsvåg skulle justeres opp fra 50 til 60 km/t. De som bodde langs strekninga protesterte og fikk full støtte fra politikerne. Det ble vist til at det har flyttet mange unge familier til området, og at de var redde for ei ulykke dersom fartsgrensa heves.