Børset Skog og Veg reiser nytt næringsbygg i gammel byggeskikk

Et godt steinkast unna Børset-gardene på Ålvundeid har et nytt bygg reist seg. Et bygg som både ivaretar gamle tradisjoner – og gir rom for framtidig utvikling for en bedrift i godt driv.

Nytt bygg: Det nye bygget settes opp av tradisjonshandverkere fra Lervike. Tømmeret er hogd av Henrik Børset sjøl, mesteparten er fra egen skog heime på garden. For å finne trær store nok for reisverket måtte han lete i skogen i Børsetlia. 

Nyheter

– Først og fremst bygger vi for å få tak over utstyrsparken. Den vokser raskt.