Bekymret for forslag om kutt i pleie- og omsorgstjenesten

Sykepleieforbundet, Fagforbundet og ansatte er bekymret for foreslåtte kutt i pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal.

Foreslår å flytte avdeling: Det foreslås å flytte dagens avdeling E (bildet) til dagens avdeling D som ligger i andre etasje ved helsetunbygningen. - At en tilrettelagt og fortsatt forholdsvis ny demensavdeling med tilhørende sansehage ikke lenger skal benyttes for demenspasienter, opplever vi som synd, skriver ansatte.   Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Særlig forslaget om å kutte i psykisk helse får forbundene til å reagere. Det er foreslått å kutte ett årsverk og overføre to årsverk til generell hjemmesykepleie. De ansatte mener dette vil gi store konsekvenser for kvaliteten på tjenesten.