Vurderer nynorskbøker i eit eller fleire fag på alle skulane

Skal sjå på moglegheitene for å køyre eit «nynorskprosjekt» ved skulane i Sunndal.

Oddveig Gikling-Bjørnå.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Etter forslag frå Oddveig Gikling-Bjørnå (Sp) ber kommunestyret grunnskuletenesta sjå på moglegheitene for å køyre eit «nynorskprosjekt» ved skulane i Sunndal, og at det blir vurdert å kjøpe inn nynorskbøker i eit eller fleire fag på alle barneskulane og ungdomsskulen når nye lærebøker skal kjøpast inn.