Bekymret for bruken av fond

Kontrollutvalget i Sunndal er opptatt av bruken av kommunens "sparegris", disposisjonsfondet.

Må ta grep: "Bruken av disposisjonsfond indikerer at kommunen har et omstillingsbehov", skriver kommunedirektør Randi Dyrnes. Kontrollutvalget ser også på saka neste uke. Her leder Halvard Hagen (Sp). Utvalgets rådgiver Sveinung Talberg innstiller på at tiltak snarest må settes i gang for å bringe økonomiplanen i balanse. 

Nyheter

I 2018 ble det brukt nesten 24 millioner av sparegrisen for å balansere drifta i Sunndal kommune, omtrent samme sum som det er budsjettert med i år. For 2020 foreslår kommunedirektøren å bruke 18,8 millioner for å lande et budsjett i balanse. I den kommende fireårsperioden øker beløpet år for år, til 31,5 millioner i 2023.