Eldrearbeidsprisen går til Stavganggruppa:

Sørger for god eldrehelse

Stavganggruppa i Surnadal får Eldrearbeidsprisen for sitt folkehelsearbeid.

Verdige mottakere: Ordfører Margrethe Svinvik flankert av Kristian Ranes, Gudmund K. Kvendset, Sverre Kjølstad og Bitten Ranes.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Stavgang for eldre er populært. Pensjonistforeninga i Surnadal har i mange år hatt en Stavganggruppe. Denne arrangerer vår og høst tur en gang i uka. Deltakelsen er stor. I vinterhalvåret er det innetrim en gang i uka. For dette folkehelsearbeidet tildeles Stavganggruppa i år Eldrerådets Eldrearbeidspris.