- Avtalen i henhold til lov og avtaleverk

Nyheter

I et leserinnlegg til Driva skriver Oddny Hafsås fredag at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten ikke lenger skal få utbetalt helligdagstillegg for å jobbe på røde dager.

"Styringsretten brukes, de kaller det dugnad", skriver hun.

Sunndal kommune ved personalsjef Ildri Solbakk sier følgende i en kommentar til Driva:

- Vi ønsker å informere om at avtalen mellom arbeidsgiver og fagforeningene er i henhold til lov- og avtaleverk. Heltidsprosjektet er et løft for å tilby full stilling til de som ønsker det, og godtgjøring til arbeidstakerne for deres arbeidsinnsats vil være i henhold til det som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.

Hun legger til at saken vil bli behandlet i Sunndal kommunestyre kommende torsdag.


Imponert over heltidsprosjekt

- Nå hopper vi i det

Sunndal er i startgropa med et omfattende og ambisiøst heltidsprosjekt i pleie- og omsorgstjenesten. Alle som ønsker det, skal få tilbud om heltidsstilling. – Jeg er imponert over dette stuntet som dere gjør her. Det er ingen som har vært i nærheten av å finne på noe lignende.