Sunndal Næringseiendom ber om møte med Sunndal kommune om ro-ro-kai:

- Haster med å finne en løsning

Mener det skal være mulig å finne en løsning som ivaretar alle interesser.

Båttrafikk: Roro er en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres fra kaia og direkte ombord, og av skipet igjen (roll on, roll off).  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Sunndal Næringseiendom mener det vil være mulig gjennom dialog og samarbeid med berørte parter og interessenter å komme fram til en løsning som både ivaretar næringsinteressene knyttet til ei ro-ro-kai og interessene knyttet til Fjordparken som friområde på en god måte.