Surnadal kommune frifunnet

Kvinna krevde erstatning av Surnadal kommune for mangelfull omsorg etter at barneverntjenesten overtok ansvaret for henne. I tingretten ble kommunen frifunnet.

Frifunnet: Saka var i tingretten i desember. 

Nyheter

Den unge kvinna mente blant annet at kommunen ikke greide å etablere en stabil og trygg omsorgssituasjon for henne etter omsorgsovertakelsen, at det ikke ble sørget for et tilfredsstillende undervisningstilbud, og at hun ble utsatt for mobbing under skolegangen. Som følge av dette har hun ikke kommet i gang med utdanning og har begrensa muligheter til å komme i arbeid. I mai i fjor tok hun ut stevning med krav om erstatning. I desember ble det holdt hovedforhandling i tingretten. Retten mottok forklaring fra 19 vitner i tillegg til forklaringer fra partene og sakkyndig.