Tidevannstopp for b-ferje

Halsa-Kanestraum.
Nyheter

Fjord1 innstiller avgangene på b-ferja på strekninga Halsa-Kanestraum i tidsrommet 12.10 til 16.10 onsdag.

Dette på grunn av høgt tidevann.