Kan få rettet opp bratte asfaltkanter

Etterlyser bilder fra Surnadal kommune.

Fv 671 Todalesvegen ved Nordvik  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Statens vegvesen asfalterte i fjor en strekning på Fv 671 (Todalsvegen) forbi Nordvik i Surnadal. Som følge av asfalteringen ble det høge asfaltkanter til sidevegene. Ikke ulikt slik det ble etter asfalteringen av Fv 670 mellom Eidet og Haugen.